Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja odnosi se na sve zaposlene u Media Mobile, daje smernice za obavljanje svakodnevnih radnih aktivnosti koje su usklađene sa zakonskom regulativom, standardima, pravilnicima i našim vrednostima. Kodeksa ponašanja se moraju pridržavati svi zaposleni na svim pozicijama. Od naših poslovnih partnera takođe očekujemo da poštuju jednako visoke standarde u poslovanju i poslovnom ponašanju.
Kodeks ponašanja predstavlja standarde odgovornog ponašanja koji se očekuju od svih zaposlenih. Vrednosti Media Mobile - kvalitet, profesionalnost, pouzdanost, partnerstvo, napredak kao i integritet su ključni za ispunjenje strategije kompanije.
Pod integritetom se smatra da uvek postupamo ispravno i pošteno. Mi oslikavamo naše vrednosti i dobru reputaciju delovanjem sa uvažavanjem i poštovanjem prema zaposlenima, klijentima i široj društvenoj zajednici. U Media Mobile želimo i trudimo se, da radimo ono što je ispravno, za sebe i za Kompaniju, a u tome nas usmerava Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenih koji definiše kako mi kao zaposleni Media Mobile treba da se ponašamo u svojoj ulozi predstavnika Kompanije, koje su naše obaveze prema Kompaniji, jednih prema drugima, kao i prema dobavljačima i klijentima.
Svi moramo da poštujemo važeće Zakone Republike Srbije i ostalih zemalja sa kojima Media Mobile posluje, treba da delujemo pošteno na svim poljima i u svim poslovnim situacijama i budemo odgovorni za svoje postupke.

Zaposleni je dužan da na posao dolazi na vreme, ne napušta radno mesto bez potrebe i bez najave, da se pridržava zadatih rokova, da posao uvek obavlja na najbolji mogući način i da prilikom obavljanja poslova sledi uputstva i utvrđene procedure.

Svi zaposleni su dužni da u obavljanju svojih aktivnosti postupaju profesionalno, odgovorno, marljivo i istrajno, nastojeći da sve teškoće u radu i u vezi sa radom reše na odgovarajući način, koji je u skladu sa postupcima planiranim za tu vrstu posla. Svi zaposleni imaju tačno definisane obaveze, odgovornosti i ovlašćenja, svi izveštaji o poslovanju, namerama, sastancima moraju se dostaviti nadređenom u pisanom obliku.

Od zaposlenih se očekuje profesionalna komunikacija neophodna za obavljanje svakog posla. Prioritet su svakako dobri odnosi sa saradnicima, poslovnim partnerima i korisnicima naših usluga. Komunikacija mora biti jasna i efikasna, a podaci koji se iznose precizni i istiniti.

Svi oblici fizičkog i emocionalnog zlostavljanja najstrože su zabranjeni jer ugrožavaju sigurnost, integritet i dostojanstvo osobe, a posledice često imaju trajni negativan učinak na pojedinca i njegovu porodicu, kao i neposredno radno okruženje. Svako nasilno ponašanje smatra se teškom povredom radne obaveze.
Sve dodatne informacije vezane za servis Kupac može dobiti pozivajući TEL: na telefon : +381 65 3861873 svakog radnog dana od 10h do 18h i subotom od 10 do 17h ili slanjem poruke na e-mail: office@mediamobile.rs

Zaposleni je dužan da u ophođenju sa strankama, korisnicima usluga i poslovnim partnerima: ­

  • postupa profesionalno, ljubazno i pristojno
  • pokaže zainteresovanost i strpljenje
  • blagovremeno i tačno daje podatke i informacije, prema zakonu ili propisima firme
  • poštuje ličnost i dostojanstvo stranke, korisnika usluge ili poslovnog partnera.

Sve probleme koji nastanu u poslu i u vezi realizacije poslova zaposleni  je dužan da rešava uz konsultacije sa svojim pretpostavljenima, a nikako sa strankama i korisnicima usluga. Nije dozvoljeno o svojim pretpostavljenima, kolegama i saradnicima izražavati se negativno pred strankama ili korisnicima usluga jer  svaki zaposleni je ujedno i predstavnik za odnose sa javnošću svoje kompanije.

U poslovnom telefonskom razgovoru zaposleni treba da bude profesionalan, zainteresovan, učtiv i kratak. Zaposleni treba da  razgovor započne predstavljanjem (Ime firme, izvolite, Ime i prezime zaposlenog), ne sme da dozvoli da telefon dugo zvoni, a ukoliko se to dogodi treba da iskaže sagovorniku izvinjenje,  na poslovnu poruku zaposleni mora da odgovori odmah ili u najkraćem mogućem roku. Zaposleni treba da izbegava privatne razgovore telefonom, posebno u prisustvu stranke i da nastoji da svaki službeni razgovor završi u prijateljskom i pozitivnom tonu.